Mikä on Suomen Leirintäalueyhdistys?

Suomen Leirintäalueyhdistys (SLY) on maamme leirintäalueiden ja lomakylien markkinointi- ja edunvalvontaorganisaatio. Yhdistyksen jäsenalueiden markkinaosuus kaikista Suomen leirintäalueyöpymisistä on 75%.

Markkinoinnin näkyvimpinä välineinä toimivat neljällä kielellä (FI, ENG, DE ja SV) julkaistava Camping in Finland -esite ja camping.fi -portaali. Camping.fi -portaalissa tilastoidaan tänä vuonna noin 192 000 käyntiä*) . Esitteen painos on yhteensä 95 000 kpl suomen-, ruotsin-, englannin-, saksankielisenä.

Matka- ja Caravan -messut Helsingissä

SLY markkinoi jäsenalueitaan myös alan merkittävillä messuilla kotimaassa ja ulkomailla. Markkinointiyhteistyötä tehdään mm. pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa messuilla Keski- ja Pohjois-Eurooopassa.

SLY seuraa toimialan kehitystä ja vaikuttaa alaan liittyviin asioihin. SLY on edustettuna mm. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:ssä. SLY tekee alansa pohjoismaista yhteistyötä Nordisk Campingrådissa ja on jäsenenä EFCO:ssa (European Federation of Campingsite Organisations), mikä on EU:n alueella vaikuttava leirintäelinkeinon katto-organisaatio. Yhdistys on tiiviissä yhteistyössä alan tärkeimpien kuluttajajärjestöjen kanssa.

SLY tekee säännöllistä seurantatutkimusta, jossa selvitetään alan tärkeimmät tunnusluvut jäsenten edunvalvontaa varten. Uusin tutkimus on julkistettu syksyllä 2022. Näistä tutkimuksista saaduilla tunnusluvuilla – esimerkiksi kuinka paljon leirintäalue tuo matkailutuloa paikkakunnalle – vaikutetaan koko alan kehittymiseen ja olemassaoloon Suomessa.

SLY järjestää jäsenistölleen säännönmukaista koulutusta. Keväisin pidettävillä koulutuspäivillä käsitellään leirintäaluetoimintaan olellisesti liittyviä asioita. Leirintäalueiden henkilökuntaa varten julkaistaan vuosittain ohjeistus- ja neuvontamateriaalia.

SLY järjestää jäsenistölleen opintomatkoja. Syksyllä 2002 tutustuimme Benelux-maiden ja pohjois-Saksan, 2003 etelä-Saksan ja Itävallan, 2004 Tanskan, 2006 Italian, 2009 Barcelonan, 2011 Kroatian, 2014 Englannin ja 2019 Slovenian leirintäalueisiin.

SLY:n jäsenet Englannissa

Suomen Leirintäalueyhdistys vastaa pohjoismaisen leirintäalueluokituksen toteuttamisesta Suomessa ja antaa neuvontaa leirintäaluepalvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Jäsenistö
Suomen Leirintäalueyhdistykseen kuuluvia jäsenalueita on noin 120 eri puolilla maata. SLY:n jäsenalueilla on noin 28 000 caravan- ja telttapaikkaa, 15 300 vuodepaikkaa ja 3 500 mökkiä.

Jäsenedut
Jäsenetuina tarjoamme:

  • markkinointiyhteistyötä
  • koulutusta
  • asiantuntijapalvelua
  • edunvalvontaa
  • vaikutusmahdollisuuksia
  • kontakteja muihin alan yrittäjiin
  • yhteishankintasopimuksia
  • leirintätarvikkeiden välitystä
  • neuvontaa leirintäalueluokituksessa

Jäseneksi liittyminen
Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäseneksi voi liittyä yleinen ja kaikille avoin leirintä- ja/tai lomakylätoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö. Jäseneksi pyrkivän tulee lähettää SLY:lle kirjallinen hakemus. Jäsenyyttä voi hakea alla olevalla jäsenhakulomakkeella.  Lähetä täytetty jäsenhakulomake sähköpostilla osoitteeseen info@camping.fi

JÄSENHAKEMUS

Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy jäsenalueen yöpymisvuorokausien perusteella. Pienimmillään jäsenmaksu on 285 € vuodessa ja enimmillään 895 €. Jäsenmaksu maksetaan kahdessa osassa; Osa 1 keväällä ja Osa 2 kesällä. Jäsenmaksu on teille vähennyskelpoinen.

Alla lyhyesti SLY:n toiminnasta

Yhteystiedot
Suomen Leirintäalueyhdistys
Haapaniemenkatu 7-9 B, 16. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 4774 0740
Sähköposti: info@camping.fi

Toimisto on avoinna arkisin klo 9 – 16.

Camping & Caravan 2024-esite

 

Palaa takaisin